Anasayfa » Yazar Arşivi: admin

Yazar Arşivi: admin

Eğlence

İnternet oyunları bireyin eğlenceli vakit geçirmesini sağlamakla birlikte bilgisayar kullanım becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bireyin boş vakitlerini sıkılmadan eğlenerek geçirebilmesi için en uygun çözüm yolu macera oyunlarıdır. Macera oyunlarından hoşlanan oyuncular için en uygun adres burasıdır. Sizlerin yedi yirmi dört oynayabilmesi için sunduğumuz macera oyunlarında farklı görevler istenmekte ve farklı oynanış tarzlarına sahip olmaktadırlar. Sitemizde yer alan onlarca macera oyunundan istediğiniz kadar ... Devamını Oku »

2 Soruluk RENK kişilik TESTİ

RENK-TESTİ

SADECE 2 SORULUK KİŞİLİK TESTİ SORU  1: Aşağıdaki renklerden birini seçiniz. SARI MAVİ KIRMIZI SORU  2: Aşağıdaki renklerden birini seçiniz. YEŞİL MOR TURUNCU Test bitti.. Cevaplarınızı not alın! VE OKUMAYA BAŞLAYIN! Devamını Oku »

Video Konferans Faydaları

Video Konferans iki veya ikiden daha çok katılımcının farklı fiziksel konumlarda olmalarına karşın aynı iletişim hatları üzerinden görüntülü veya sesli iletişim yapmasını sağlayan teknolojidir. Video konferans sayesinde görüşmek istediğiniz kişiler fiziksel konumları itibariyle her ne kadar uzakta olurlarsa olsun, onlarla aynı salonun içerisinde yer alıyormuş gibi görüşebilir, üzerinde çalıştığınız dosyaları paylaşabilir ve sunumları gerçekleştirebilirsiniz. Video konferans iş dünyasında artık aktif olarak kullanılan ve ... Devamını Oku »

9.Sınıf Öğretici Metinler Konu Anlatımı

Bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştir-mek,  uyarmak,  düşündürmek,  yönlendirmek,  tanıtmak  gibi amaçlarla yazılan metinlere denir. Özellikleri:   Bu  metinler  ele  aldığı  konuya  göre  deneme,  makale, fıkra gibi farklı isimler alır.   Hepsi düzyazı şeklindedir ancak konuyu ele alış şekilleri farklıdır.   Bu  tür  metinlerde  okuyucuya  verilmek  istenen  mesaj genellikle  doğrudan  aktarılır.  Bu  mesaja  ana  düşünce denir.   Öğretici ... Devamını Oku »

9.Sınıf Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Konu Anlatımı

ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Olay çevresinde gelişir. 2. Yapı unsurları vardır(olay, kişi, zaman, yer). 3. Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman gözlemci bakış açısını kullanır. 4. Betimleme, öyküleme vb. anlatım türleri kullanılır. 5. Masal, destan, halk hikâyesi, anonim, sözlü gelenek ürünü, mesnevi, hikâye, roman türleri ise yazarı belli eserlerdir. 6. Kişileri başkahraman ve tali karakter ve tip olarak gruplandırılabilir. 7. Dilin şiirsel işlevi kullanılır. Metinler içinde dilin diğer işlevleri de vardır. 8. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır. 9. Metnin özelliğine göre üslubu da değişir. FABLIN ÖZELLİKLERİ: 1. İnsanlar arasında ... Devamını Oku »

9.Sınıf Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler: Şiir Konu Anlatımı

ŞİİR VE ZİHNİYET Zihniyet, bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır. Bir eser hangi dönemde verilmişse, o dönemden izler taşır. Şairlerin şiirleri de yaşadıkları dönemden izler taşır. Şairlerin şiirlerinde de yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, ilişkilerini, inançlarını, sanat zevkini görebiliriz. Dolayısıyla bir şiiri incelerken, ... Devamını Oku »

9.Sınıf Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konu Anlatımı

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri İnsanda bir takım güzel duygular uyandıran, insana bir coşku ve heyecan veren eserlere sanat eseri denir. Sanat eserleri insanın duygu ve hayal dünyasını geliştirir, zenginleştirir. Edebiyat güzel sanatlar içinde en soyut olan güzel sanat dalıdır. Çünkü malzemesi dildir. Malzemesinin “dil” olması onu herkes için olmanın yanı sıra hudutları en dar ve milli olan tek sanat dalı haline de getirir. Taşınması, eserini seyirci ile doğrudan karşı karşıya getirmesi, nesilden nesile aktarılması, orijinalinin ... Devamını Oku »

9.Sınıf Paragraf Bilgisi Konu Anlatımı

1. ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF Bir düşünceyi ana düşünce etrafında destekleyen cümle veya cümleler topluluğuna paragraf denir. Paragrafı oluşturan cümleler birbirleriyle bağlantılıdır; bu bağlantı paragrafta anlam bütünlüğünü oluşturur. 2. PARAGRAFTA YAPI Yapı bakımından bir paragrafta üç bölüm bulunur. Bunlar giriş cümlesi, gelişme cümleleri ve sonuç cümlesidir. Giriş: * Genel bir yargı niteliğindedir. Bu bölüm bir ya da iki cümleden oluşur. ... Devamını Oku »

9.Sınıf Cümle Bilgisi Konu Anlatımı

A. CÜMLENİN ÖGELERİ Türkçe cümlelerde dört öge bulunur: 1. Yüklem 2. Özne 3. Nesne (Düz Tümleç) 4. Tümleç Bu ögelerden cümlede mutlaka bulunması gereken yüklem ile öznedir. Bunlara cümlenin temel ögeleri denir. Nesne ve tümleçler cümlenin anlamını tamamlayan (tümleyen) yardımcı ögelerdir. 1. Yüklem : * Yüklem cümlede eylem,oluş, durum,istek,hareket bildiren dil bilgisi birliğinin görev adıdır. * Cümlenin temel ögesidir; tek ... Devamını Oku »