Işından açıya

AÇILAR VE AÇI ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine AÇI denir. Açıyı oluşturan iki ışının kesişim kümesine AÇININ KÖŞESİ, bu ışınlara ise AÇININ KOLLARI denir. Açılar üç şekilde okunur; 1)Işınların nokta adları alınarak:          (ABC)açısı=(CBA)açısı 2)Sadece başlangıç noktası alınarak:          (B)açısı şeklinde. Bir açı, bulunduğu bölgeyi üç bölgeye ayırır; 1.Açının Kendisi 2.Açının Dış Bölgesi 3.Açının İç ... Devamını Oku »

Tam Sayılar

TAM SAYILAR NEDİR? Sıfırın sağındaki sayılar pozitif tam sayılar, sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılardır.Pozitif tam sayılar,negatif tam sayılar ve sıfır sayısının birleşmesi sonucu tam sayılar kümesi oluşur. Artı işareti olan pozitif sayılar (1,3,45,78,…), eksi işareti olan negatif sayılar(-2,-9,-34,-345,…) ve sıfırında dahil olduğu Z sembolü ile gösterilensayılardır(….-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,…) Tam sayılar denince sayının önünde artı yada eksi işareti varmı diye bakacaz. Artı işareti yoksada artıdır. ... Devamını Oku »

Araştırmalar İçin İlk Adım

Herhangi bir konu üzerinde yapılacak araştırmada , o konuyla ilgili amaca uygun ,tarafsız,açık ve anlaşılır soruların ilgili kişilere sorulması ve alınan yanıtlardan yola çıkılarak bir sonuç elde etmek adına yapılan işleme anket denir. RASTGELE SEÇME  Araştırmacılar tarafından hazırlanan Sorular sadece belirli bir çevreden değil Birçok çevreden rastgele seçilen kişilere yanıtlandırılarak değerlendirilir.Bu şekilde yapılan bilgi toplama yöntemine rastgele seçme denir. ÖRNEKLEME  Bu yöntem genelde tarım alanında kullanılır.Tarım ürünlerinin kalitesini belirlemek için üretilen tüm ürünü incelemek mümkün değildir.Bu ... Devamını Oku »

Ses Olayları

ÜNLÜ DARALMASI Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir. bekl-e-yor > bekl-i-yor kalm-a-yor > kalm-ı-yor özl-e-yor > özl-ü-yor soll-a-yor > soll-u-yor örneklerinde bu daralma görülmektedir. “-yor” ekin den başka bir ekin ya da sesin darlaştırma özelliği yoktur. Ancak tek heceli olan “de- , ye-” fiilleri, ... Devamını Oku »

Zamirler

Kitapları dolabın diğer rafına koyalım. Bunları dolabın diğer rafına koyalım.   Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcükleri inceleyelim: ilk cümlede “kitap” sözcüğü bir varlığı kar­şıladığından isim durumundadır. İkinci cümledeki “bunları” sözcüğü “kitapları” isminin yerine kullanılmış­tır. Bu iki cümle arasındaki tek fark ikinci cümlede “kitapların” işaret edilerek gösterilmesidir. Cümle içinde isimlerin yerini tutan, onları hatırlatan sözcüklere zamir (adıl) denir. Zamirler, ismin yerini tuttukları için ... Devamını Oku »

Yapım ve Çekim Ekleri

A) İSİM ÇEKİM EKLERİ: 1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler. Örnek: elmalar,çocuklar ,öğrenciler. 2)Hal Ekleri:- i,-e,-den,-de ekleridir. Örnekler: Kitabı ver (belirtme hali) Yola bak (Yönelme hali) Evden geliyorum (Çıkma hali) Sende kaldı (Bulunma hali) Sıradan insanlarla işim olmaz.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur) Bunlar gözde çocuklardır.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur) Sudan sebeplerle yanıma gelme (Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur) 3)İyelik ekleri: Eklendiği isimlerin kime ait olduğunu ... Devamını Oku »

Cümlede Anlam

Cümle Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir işi, bir isteği tam olarak anlatmak için bir araya getirilmiş söz veya sözcük topluluğuna cümle denir. Cümle Oluşturma Bu tür sorularda bir cümleyi oluşturan sözcükler karışık olarak verilir. Daha sonra bu sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulması istenir. Bu tip soruları çözerken öncelikle yüklemi bulmalıyız. Yüklemin birleşik olup olmadığına ve tamlama olabilecek sözcük gruplarına dikkat ederek verilen sözcükleri ... Devamını Oku »

Bağlaçlar

Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere “bağlaç” denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her ne kadar cümlede bağlama görevinde kul­lanılsa da sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri de kurarlar.   “Ali ve Murat geldi.” (özne) “Döner ile ayran istiyorum.” (nesne) “Bugün ve varın ders çalışacaksın.” (zarf) “Genç kız ile yaşlı adam anlaşamadı.” (sıfat tamlaması) “Geç kalkmış ve kahvaltı yapamamış.” (cümle) Başlıca bağlaçlar ve ... Devamını Oku »

Eş Anlamlı Kelimeler

Türk vatandaşlarının tüm hayatlarında ortalama kaç kitap okuduklarını biliyor musunuz? Türk vatandaşlarının bütün yaşamlarında ortalama kaç kitap okuduk­larını biliyor musunuz?   Anlamları aynı olduğu hâlde yazılışları farklı olan böyle kelimelere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler diyoruz.   Örnek: Tatilde, öğretmen öğrencilerinden yaşamla ilgili öykü yazmalarını istedi. Bu cümlede altı çizili kelimelerin anlamdaşını yazınız.   Örnek Soru: “Cevap” kelimenin eş anlamlısı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kul­lanılmıştır? A) Her soruyu dikkatle dinledi. B) Verdiği cevaplar çok güzeldi. C) ... Devamını Oku »