9.Sınıf Kelime Bilgisi Konu Anlatımı

A. SÖZCÜKTE YAPI KÖK: Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalana-mayan en küçük parçasıdır.Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır. Örnek: “Okul” kelimesinin kökü, “oku” fiilidir. Fakat bu kelimede “ok” kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur. Kökler iki çeşittir: İsim Kökleri Fiil Kökleri 1. İSİM KÖKLERİ : İsim kökleri cümle içinde “isim, zamir, zarf, sıfat, ... Devamını Oku »

Küçük Ünlü Uyumu Nedir?

Küçük ünlü uyumunu iki yönden inceleyebiliriz: Birincisi Türkçede bir sözcüğün ilk hecesinde düz bir ünlü varsa, sonraki hecelerinde de düz ünlü bulunur, (a, e, ı, i > a, e, ı, i) “Çilekleri tabağa koyun.” cümlesinde “çilekleri” ve “tabağa” sözcükleri küçük ünlü uyumuna uyar. “Çilekleri” sözcüğündeki ilk hecede “i” düz ünlüsü, sonraki hecelerde de “e, i” düz ünlüleri vardır, “tabağa” sözcüğünde de ... Devamını Oku »

Büyük Ünlü Uyumu Nedir?

Türkçede bir sözcüğün ilk hecesinde ince bir ünlü varsa daha sonraki hecelerinde de ince bir ünlü; ilk hecesinde kalın bir ünlü varsa daha sonraki hecelerinde de kalın bir ünlü bulunur. Buna büyük ünlü uyumu denir. “Buranın güzellikleri saymakla bitmez.”cümlesindeki bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uymaktadır. “Buranın” sözcüğünün ilk ve sonraki hecelerinde kalın ünlüler (u, a, ı) bulunmaktadır. “Güzellikleri” sözcüğünün ilk ... Devamını Oku »

9.Sınıf Ses Bilgisi ve Söyleyiş Konu Anlatımı

“Yazı dili”  ve “konuşma dili” olmak üzere dil ikiye ayrılır.Yazı dilinin temel öğesi “harf”, konuşma dilinin temel öğesi ise “ses”tir.Akciğerlerden gelen havanın ağız yolundan çıkışı sırasında oluşan titreşimlere “ses” denir. Bütün dil birlikleri küçük veya büyük seslerden oluşur.Dilin bütün birliklerinde karşımıza dilin “ses” dediğimiz parçalanamayan öğesi çıkar.Dilin bölünemeyen en küçük birliği dolasıyla sestir.Sesleri karşılayan işaretlere “harf” denir. Dildeki sesleri karşılayan harflerin ... Devamını Oku »

9.Sınıf Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Konu Anlatımı

Her millet, her kavim aralarındaki anlaşmayı sağlamak için bir iletişim sistemi, yani bir dil meydana getirmiştir. Bundan dolayı dünyada yüzlerce dilin varlığından söz edebiliriz. Diller, dil bilginleri tarafından araştırıldığında bazılarının arasında şaşırtıcı benzerlikler görülmüştür. Bu benzerliklerden hareketle dillerin gruplara ayrılarak incelenmesinin daha doğru olacağı sonucuna varılmıştır. Diller arasındaki ses sistemi, yapı, söz dizimi gibi özellikleri göz önüne alınarak “dil aileleri” ... Devamını Oku »

9.Sınıf İletişim,Dil ve Kültür Konu Anlatımı

İletişim, kısaca “karşılıklı iletmek” anlamında bir kavramdır. Bir elektrik düğmesine bastığımızda ampule doğru bir akım iletilir ve ampul yanar. Buradaki akım, elektriği iletme olayıdır. Burada olduğu gibi iletişimde de bir iletme olayı söz konusudur. Yalnız iletme işi “duygu, düşünce, bilgi” iletmek şeklinde olur. Kısacası iletişim, insanlar arasında gerçekleşen duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. Bu alışveriş, yani iletişim genellikle konuşmayla gerçekleşir. ... Devamını Oku »

8.Sınıf Atatürk’ten Sonraki Türkiye:İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konu Anlatımı

ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: II. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI  M. Kemal Atatürk, dış politikada “Yurtta barış,dünyada barış!” ilkesini benimsemiştir. Bu politika doğrultusunda Türkiye, cumhuriyetin ilanından sonra çevresindeki ülkelerle dostluk antlaşmaları imzaladı. Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikaları karşısında Türkiye, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi dostluk antlaşmalarını imzaladı. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını rceden tahmin ederek gerekli önlemler alması ve barış amaçlı ... Devamını Oku »

8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü Konu Anlatımı

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri ü Siyasi ve ekonomik bağımsızlığın korunması ü Milli çıkarların korunması ü İttifaklara önem verilmesi ü Devletlerin eşitliği prensibine uyulması ü Yurtta Sulh, cihanda sulh prensibinin gerçekleştirilmesi 1923-1930 DÖNEMİ ■ Türkiye’nin dış politikası, Lozan’dan geriye kalan sorunların çözülmesine ve Lozan’da alınan kararların uygulanmasına yönelik olmuştur. 1923-1930 döneminde; Musul sorunu, dış borçlar, yabancı okullar ... Devamını Oku »