8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konu Anlatımı

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR 1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) : - Saltanatın kaldırılma nedenleri: Lozan görüşmelerine çağrılarak ikilik oluşturmayı önleme, Kurtuluş Savaşında padişahın olumsuz tutumu ve M. Kemal’in yeni kurulan devlette saltanat yerine Cumhuriyeti istemesidir. - Lozan’a İstanbul hükümeti de çağrılınca M. Kemal Lozan Antlaşması öncesi saltanatla halifeliği ayırarak saltanatı kaldırdı. Son padişah Vahdettin ülkeyi terk edince halife olarak ... Devamını Oku »

Atatürk

  1881 yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik’te yaptı. Manastır Askerî Lisesi’ni bitirdi.1902 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu.Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya’da Ataşe Militer olarak bulundu. Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde, Tümen Komutanı olarak görev yapıı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ... Devamını Oku »

8.Sınıf Ya istiklal,Ya Ölüm! Konu Anlatımı

DOĞU CEPHESİ Ermeni sorunu Osmanlı Devleti’nde yüzyıllardır huzur içinde yaşayan Ermeniler, ilk kez 93 Harbi sırasında Ruslar tarafından kışkırtıldılar. Bu savaşın sonucunda imzalanan Berlin Antlaşması’nda; Osmanlı Devleti, Ermeniler için ıslahatlar yapmayı, yapılacak ıslahatların da anlaşmayı imzalayan devletlerin güvencesi altında olmasını kabullendi. Bu gelişmeye bağlı olarak Ermeni sorunu başlamış oldu. Berlin Antlaşması’nın ardından Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermeniler ... Devamını Oku »

8.Sınıf Milli Uyanış,Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konu Anlatımı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914 -1918 ): I. Dünya Savaşı öncesi dünyada çıkar çatışmaları ve sanayileşme ile beraber bir yarış ve sömürge yarışı başlamıştı. Buda zamanla ülkeler arasında gerginliğe yol açtı. Ve dünyada büyük bir savaş kaçınılmaz olmuştu. Ülkeler iki ana gruba ayrılmıştı. Bunlar : İtilaf   (Anlaşma)   Devletleri: İngiltere, Fransa ve Rusya (Sonradan; İtalya, ABD, Japonya, Romanya, Yunanistan) İttifak (Bağlaşma) Devletleri: Almanya, Avusturya- ... Devamını Oku »

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Konu Anlatımı

Selanik Osmanlı Devleti nin Rumeli’deki ve önemli bir ticaret merkezi olan kentiydi.Avrupa’ya ve İstanbul’a demir yolu ile bağlı olan nadir bir Osmanlı kenti idi.Bu demir yoluda şehre ayrı bir canlılık, zenginlik ve bilgi alış verişi sağlamıştır. Selanik ayrıca bir çok dinden ve milletten insanları barındırıyordu.Türklerin çoğunluğu oluşturmakla beraber şehirde Rum, Bulgar, Sırp, Ermenililer yaşıyordu.Bu durumda şehirde çok zengin bir kültürel hayata denen oluyordu. ... Devamını Oku »

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Konu Anlatımı

8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Konu Anlatımı 8.Sınıf Milli Uyanış,Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konu Anlatımı 8.Sınıf Ya istiklal,Ya Ölüm! Konu Anlatımı 8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konu Anlatımı 8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü Konu Anlatımı 8.Sınıf Atatürk’ten Sonraki Türkiye:İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası     Devamını Oku »

8.Sınıf Doğal Süreçler Konu Anlatımı

DOĞAL SÜREÇLER 1- Evren ve Dünyamız Nasıl Oluştu? 2- LEVHA HAREKETLERİ 3- Sıcaklık Farkından Kaynaklanan HAVA OLAYLARI 1- EVREN VE DÜNYAMIZ NASIL OLUŞTU? EVREN NASIL OLUŞTU? Bu konuyla ilgil 2 görüş vardır? 1- NEWTON’UN GÖRÜŞÜ : Hareketsiz ve Başlangıcı olmayan evren. Bu görüşe göre evren , sonsuzdan beri var olmuştur ve sonsuza kadar da bu haliyle var olacaktır. 2- BİG ... Devamını Oku »

8.Sınıf Canlılar ve Enerji İlişkileri Konu Anlatımı

Canlıların büyüyüp gelişmesi, sindirim, solunum, kasılma, vücut ısısının ayarlanması, sinir uyarıların iletilmesi gibi hayatsal faaliyetler, enerjiyle gerçekleşir.Hücre faaliyetleri sırasında meydana gelen yıkım ve yapım olayları da enerjiyle ilgilidir. Enerji ancak besin maddelerinden karşılanabilir. Canlıların aldıkları besin maddelerini oksijen kullanarak veya oksijen kullanmadan enerji elde etmesine solunum denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı olarak beslenmek için, birbiriyle etkileşmesi sonucubesin zinciri oluştururlar. Bir besin zincirinin halkalarını ... Devamını Oku »

8.Sınıf Maddenin Halleri ve Isı Konu Anlatımı

ISI VE SICAKLIK *Isı; sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır. Bu durumda sıcaklıkları eşit iki madde arasında ısı aktarımı gerçekleşmez. Bu iki maddeden birinin sıcaklığının diğerinden farklı olması hâlinde, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeyeenerji aktarılır ve aktarılan bu enerjiye ısı adı verilir. (Not: Isı bir enerji çeşididir, fakat sıcaklık bir enerji çeşidi değildir.) *Aynı maddenin farklı kütleleri ... Devamını Oku »