8.Sınıf Ses Konu Anlatımı

•Frekans:  Sesin saniyedeki titreşim sayısına frekans denir.Birimi Hertz‘dir.  Frekans artarsa İnce ses frekans azalırsa kalın ses olur. •Genlik: Salınım hareketi yapan bir cismin denge noktasından itibaren bir yönde ulaşabildiği en büyük uzaklığa genlik denir. •Sesin tınısı: Müzik aletlerinin çıkardığı sesler, aletlerin yapılarına, büyüklüklerine, yapıldıkları malzemelerin cinsine göre farklı farklıdır.Sesleri ayırt etmemize yarayan özelliğine sesin tınısı denir. ÖNEMLİ: •Ses dalgalarının yayılabilmesi için ses dalgalarının kaynağından çıktığı ortamda taneciklerin olması gerekir. ... Devamını Oku »

8.Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Konu Anlatımı

PERİYODİK TABLO Maddenin temel birimi atomlar. Tek bir cins atomdan oluşmuş, kimyasal tekniklerle ayrıştırılamayan ya da farklı maddelere dönüştürülemeyen saf maddelereyse “element” adı veriliyor. Dünya üzerinde bilinen elementlerin belirli bir şekilde yerleştirildiği sistem, periyodik tablo olarak adlandırılıyor. Elementlerin, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artan atom numaralarına göre diziliminden oluşan bu tabloda, yatay sıralara “periyot“, dikey sütunlaraysa “grup” adı veriliyor. ... Devamını Oku »

8.Sınıf Kuvvet ve Hareket Konu Anlatımı

KALDIRMA KUVVETİ: Bir cismi hava yerine suyun içinde kaldırmak istersek suyun içinde daha küçük bir kuvvetle kaldırabildiğimizi görürüz. Aynı şekilde dinamometrenin suyun içindeki ölçtüğü değer, havadakine göre daha azdır.Bunun sebebi, suyun cisme yukarı yönlü, ağırlığı hafifletici bir kuvvet uygulamasıdır. Suyun kaldırma kuvvetini Archimedes isimli bilim adamı bulmuş olup, Archimedes prensibi diye de anılır.Aslında bütün sıvılar, içindeki cisimlere yukarı yönlü kuvvet ... Devamını Oku »

8.Sınıf Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Konu Anlatımı

MİTOZ BÖLÜNME İki tip hücre bölünmesi vardır. Bunlardan biri de Mitoz Bölünmedir. Bu yazıda mitoz bölünmenin nedenlerini. Mitoz bölünme şekillerini. Bitki ve hayvan hücrelerinde mitoz bölünmeyi inceliyoruz. Mitoz Bölünmenin Özellikleri: Mitoz sonucunda bir hücreden iki yeni hücre oluşur. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin DNA yapısı değişmez. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez. Mitoz bölünme yaralı bölgelerin iyileşmesi, yeni hücre oluşturulması ... Devamını Oku »

8.Sınıf Edebiyat Bilgisi Konu Anlatımı

I. NESİR (DÜZ YAZI) BİLGİSİ Cümleler hâlinde ortaya konan sözlerin belli kalıplar içinde sıkıştırılmadığı anlatım türleri olup bunlara kompozisyon türü de denir. Kompozisyon türleri yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır.     A. YAZILI KOMPOZİSYON TÜRLERİ 1. Roman İnsanların başlarından geçen veya geçmesi mümkün görülen olayların yer ve zaman belirterek bütün ayrıntılarıyla ele alınan uzun yazılara denir. Romanın ögeleri olay, kişi, ... Devamını Oku »

8.Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Ki”nin Yazımı 1. Sıfat yapan “–ki” Ek olduğu için sözcüğe bitişik yazılır. Bir ismin yerini veya zamanını gösteren bir sıfat türetir.   Örnek:   Karşıdaki evi yıkmışlar. Evdeki hesap çarşıya uymaz.   2. Zamir yapan “-ki” Ek olduğu için kelimeye bitişik yazılır. İsim tam- lamasında tamlananların yerini tutar. Örnek: – Ayşe’nin elbisesi daha güzelmiş. – Ayşe’ninki daha güzelmiş. 3. Bağlaç ... Devamını Oku »

8.Sınıf Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca cümle mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur.   1. Gereksiz Sözcüklerin Kullanılması Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak için, ... Devamını Oku »

8.Sınıf Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı

Kuruluşlarına Göre Cümleler : Düz (Kurallı) Cümle : Yüklemi sonda olan cümlelere, kuruluşları yönünden, düz cümle denir. Örnek :     Günler günleri, aylar ayları kovaladı.                                    Sembolistler, anlamdan çok şiirde ahenge önem vermişlerdir. Kısa ve özlü sözle, çok şey anlatma sanatına icaz denir. Önemli olan etkiyi aşmak, kendine özgü bir şiire ulaşmaktır. Devrik (Kuralsız) Cümle : Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Devrik cümlede yüklem başta da ... Devamını Oku »

8.Sınıf Fiilde Çatı Konu Anlatımı

Çekimli bir fiilden oluşan yüklemin nesne ve özneye göre gösterdiği durumlaraçatı denir. Bundan hareketle, yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu cümlelerde çatının aranmayacağını söyleyebiliriz. Çatı; yüklemin nesne ve özneyle ilgisi olduğundan, sorularda karşımıza çoğu kez, nesne-yüklem ve özne-yüklem ilişkisi olarak çıkar. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim.   NESNE – YÜKLEM İLİŞKİSİ Fiiller nesne alıp almamalarına göre değişik şekillerde adlandırılır. Bunları dört grupta inceleyebiliriz. ... Devamını Oku »