8.Sınıf Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

Bir duyguyu, bir düşünceyi anlatan sözcük ya da sözcük topluluğuna cümle denir. Sözcük ya da söz gruplarının cümledeki görevlerine öge denir. Cümlenin temel ve yardımcı olmak üzere iki tür öğesi vardır: Temel öğeler, özne ve yüklem; Yardımcı öğeler, nesne ve tümleçlerdir.   Ögeleri bulurken dikkat edilmesi gerekenler: Cümlede önce yüklem bulunmalı ve bütün sorular ona sorulmalıdır. Yüklemden sonra özne bulunmalı, varsa diğer öğeler (nesne, tümleç) aranmalıdır. Cümle, öğelerine ayrılırken ... Devamını Oku »

8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı

Eylemlerden belirli eklerle türetilip ad, sıfat veya belirteç görevinde kullanılan sözcüklerdir. Adından da anlaşıldığı üzere, eyleme benzeyen ancak eylem gibi çekimlenemediği için eylem olmayan sözcüklerdir. Yağmurun yağması, çiftçileri çok sevindirdi. Bu cümlede “yağ-” eylemi, “-ma” ekini aldıktan sonra bir de adlara gelen tamlanan ekini (-sı) almış. Yani bu sözcük, isim gibi kullanılmış. Ayrıca, cümleyi “Yağmurun yağmaması, çiftçileri kara kara düşündürüyor.” biçiminde ... Devamını Oku »

8.Sınıf Parçada Anlam Konu Anlatımı

Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur.   Paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. Tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.       PARAGRAFIN KONUSU   Paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar ... Devamını Oku »

8.Sınıf Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Bir duyguyu, bir düşünceyi anlatan sözcük ya da sözcük gruplarına cümle denir. Sınavlarda cümle anlamıyla ilgili çok sayıda soru sorulmaktadır. Bu yüzden bu konuyu tam olarak kavramalısınız. Cümle anlamıyla ilgili soruların bir kısmı kavramlarla (nesnel-öznel yargı, tanım, eleştiri…) ilgili, bir kısmı da doğrudan cümlenin anlamına yönelik sorulardan oluşur. Yargı: Doğruluğu ya da yanlışlığı söz konusu olan; kişi, durum ve nesnelerle ilgili ... Devamını Oku »

8.Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

Dilin bir iletişim aracı olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Sözcükler bir dilin temel taşlarıdır. Konuşurken ya da yazarken hep sözcüklerden yararlanırız. Bu yüzden sözcüklerin anlamlarını çok iyi bilmemiz gerekir. Kullandığımız sözcüklerin anlam özelliklerini yeterince bilmiyorsak, anlatımlarımızda belirsizlik veya yanlışlıklar olur. Türkçe, çok anlamlılık bakımından oldukça zengindir. Bir sözcüğün birden çok anlamda kullanıldığını, yazılı ve sözlü anlatımlarda hepimiz görmüşüzdür. Anlamını çok ... Devamını Oku »

8.Sınıf Dik Üçgendeki Oranlar Konu Anlatımı

TRİGONOMETRİ NEDİR? TRİGONOMETRİ FORMÜLLERİ NELERDİR? Bir dik üçgende hipotenüs uzunluğu a, dik kenarlar b ve c olsun. SinC = karşı / hipotenüs SinC = c / a CosC = komşu / hipotenüs CosC = b / a TanC = karşı / komşu TanC = c / b CotC = komşu / karşı CotC = b / c tanx = sinx / cosx cotx = ... Devamını Oku »

8.Sınıf Doğrunun İncelenmesi Konu Anlatımı

DOĞRUNUN EĞİMİ NASIL HESAPLANIR? Eğim, dikey mesafenin yatay mesafeye oranlanması ile bulunur. Eğim, ondalık kesir veya yüzde olarak ifade edilir. Bir dik üçgende, eğim hesaplanırken tanjantına bakılır. Tanjant, karşı kenar uzunluğunu komşu kenar uzunluğuna bölmektir. Denklemi y = ax + b biçiminde olan bir doğrunun eğimi, x’in kat sayısına yani a değerine eşittir. Yukarıdaki şekillerde d doğrusunun farklı durumlarına karşılık ... Devamını Oku »

8.Sınıf Başlangıç ve Bitiş Noktası: Geometri Konu Anlatımı

ÇOK YÜZLÜ CİSİMLER NE DEMEKTİR? Yüzleri birer çokgensel bölge, ayrıt ve köşeleri ise bu çokgensel bölgelerin kenar ve köşeleri olan cisimlere çok yüzlüler denir. Çok yüzlüler yüz sayılarına göre adlandırılır. Herhangi iki noktasını birleştiren doğru parçasının tamamı, çok yüzlünün yüzeyinde (bir yüzünde) veya içinde kalıyorsa bu çok yüzlü dış bükey, aksi halde iç bükeydir. Bir çok yüzlünün yüzeyi, yüzleriyle ayrıtlarının ... Devamını Oku »

8.Sınıf Geometrik Cisimlerde Ölçme ve Perspektif Konu Anlatımı

PERSPEKTİF ÇİZİMLER NEDİR VE NASIL YAPILIR? Perspektif, iki boyutlu bir yüzeyde cisimleri üç boyutlu gösterebilme sistemidir.Tren yoluna bakıldığında çizgiler ilerde bir noktaya gidiyormuş gibi görünür.Bu noktaya kaybolunan nokta denir. Cisimlerin perspektif çizimlerinde, yatay doğru üzerinde belirlenen noktaya (veya noktalara) kaybolunan nokta, cisimlerin ayrıtlarının belirlenmesi için çizilen doğrulara kaybolunan doğrular denir.Kaybolunan noktaların üzerinde oluştuğu çizgiye ufuk çizgisi denir. Dikdörtgenler prizması şeklinde ... Devamını Oku »